We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Boeiend onderwijs

Al een aantal jaren worden we als school begeleid door ‘Natuurlijk Leren’. Deze organisatie ondersteunt ons bij het realiseren van opbrengstgericht boeiend onderwijs dat ertoe doet in deze tijd.
Tijdens de scholings- en coachingdagen, onder leiding van Corrinne Dekker, leren we als schoolteam om dat te realiseren. Een belangrijke pijler daarbij het zien van de klas en de school als een levend systeem. We stellen onszelf op als een lerende organisatie die voortdurend in ontwikkeling is.
We hebben veel tijd en aandacht besteed aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Dit hebben we vormgegeven in een zgn. mindmap. Op dat bord staan de kernwaarden van onze Daltonschool uitgewerkt. Het gedachtengoed van het Daltononderwijs en de kernwaarden zoals we deze in onze visie hebben verwoord, sluiten goed aan en versterken elkaar. De mindmap hangt in groot formaat op het leerplein en wordt regelmatig ingezet tijdens overleg en scholing.