We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Corona

Vanaf 16 maart verloopt het schoolprogramma anders dan anders vanwege Corona. Als school volgen wij de RIVM voorschriften, welke regelmatig aangepast worden. Met de nodige creativiteit, aanpassingen en zorgvuldigheid kunnen wij ons houden aan het protocol dat door de overheid is opgesteld. 
 
Op deze pagina houden wij u op de hoogte van nieuwe coronamaatregelen.


Maatregelen vanaf 25 september

27-09-2021
Natuurlijk zijn we allen blij met de aangekondigde versoepelingen die ingaan op 25 september a.s. Zo heeft u waarschijnlijk al begrepen dat bij een positieve besmetting bij de kinderen niet de hele klasmeer in quarantaine hoeft. Alleen de kinderen die in nauw contact zijn geweest moeten mogelijk in quarantaine. Dit gaat echter altijd in overleg met de GGD.
Voor wat betreft het naar school brengen en halen van de kinderen hebben we de regels ook aangepast: voor alle groepen geldt dat u vanaf 25 september weer welkom bent op het schoolplein! Kinderen gaan zelfstandig de school in, ze worden dus niet naar binnen gebracht door de ouders. Voor afspraken en activiteiten in de school bekijken we per situatie in welke vorm we u als ouders erbij kunnen betrekken.

Noodopvang

08-01-2021
We kunnen alleen opvang bieden aan die kinderen, waarvan minstens één van de ouders werkt in de zogenaamde cruciale beroepen (o.a. zorg, onderwijs, brandweer, politie, voedselvoorziening) en die zelf niet in opvang kunnen voorzien. We willen u nogmaals erop wijzen dat u eerst binnen uw eigen kring naar een oplossing zoekt voordat u de school inschakelt.
Kinderen die voor opvang naar school komen, nemen hun eigen werk mee en gaan hier op school ermee aan de slag. Ze volgen de online groepsinstructies op school. De opvang wordt geboden gedurende de reguliere schooltijden.
Mede door de inzet van extra (tijdelijke) formatie lukt het om naast het verzorgen van de onlinelessen, ook de noodopvang te kunnen bemensen.
Als u opvang nodig heeft, willen we u met klem verzoeken dit vroegtijdig te mailen naar alleen dit mailadres: h.westerhof@stichtingbaasis.nl
Op dit moment weten we nog niet zeker of de lockdown zal worden verlengd, maar we houden er ernstig rekening mee. Dinsdag 12 januari is de eerstvolgende persconferentie. Daarna zullen we u in de loop van de week informeren over het vervolg van de onlinelessen en de noodopvang.
Op donderdag 14 januari is de school gesloten voor noodopvang. Er staat dan een studiedag gepland voor het team die we al lang geleden hebben gepland. Op die dag worden er dus geen online-lessen gegeven en is er geen noodopvang mogelijk.

Thuisonderwijs

08-01-2021
Daar zitten we dan weer, achter onze laptop, tablet of welk device ook. Het voelt al een beetje als vertrouwd, al waren er aan het begin van de week wel wat opstartproblemen. Iedereen had keurig de inlogcodes ontvangen van ons digitale platform MOO, maar er was overbelasting op de online platforms waardoor niet iedereen in kon loggen. De een merkte er niets van en de ander kon moeilijk aansluiten. Gelukkig stond ons team klaar en zijn we ook te bereiken via mail of telefoon. Voor sommige kinderen is het ook heel spannend om in Teams je klasgenootjes te ontmoeten. Vooral uit de onderbouw horen we verhalen dat de kinderen het heel leuk vinden om de anderen op een schermpje te zien en op een handje te drukken. Ook het praten tegen het scherm is wat vreemd. Normaal praat je ook niet tegen een TV. Kortom, allemaal nieuwe dingen om te ontdekken.
In de bovenbouw zien we juist dat de leerlingen al heel ervaren zijn met het online overleggen in Teams. Knap hoe we met z’n allen toch weer overgeschakeld zijn naar het thuis onderwijs. Het vraagt veel van iedereen en we hopen op begrip voor iedereen: de kinderen, ouders en team.

Aangepast lesaanbod vanaf 4 januari

17-12-2020
Deze week heeft u informatie ontvangen over het feit dat de scholen m.i.v. 16 december t/m vrijdag15 januari 2021 gesloten zijn.
Dit in lijn met het nieuwe pakket van maatregelen dat maandag 14 december jl. is aangekondigd door de regering. Daarin is toegezegd dat wij als school proberen het leerproces zoveel mogelijk door te laten gaan voor uw kind.

Maandag 4 januari starten we met het aangepast lesaanbod vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus.