We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Corona

Vanaf 16 maart verloopt het schoolprogramma anders dan anders vanwege Corona. Als school volgen wij de RIVM voorschriften, welke regelmatig aangepast worden. Met de nodige creativiteit, aanpassingen en zorgvuldigheid kunnen wij ons houden aan het protocol dat door de overheid is opgesteld. 
 
Op deze pagina houden wij u op de hoogte van nieuwe coronamaatregelen.


Maatregelen vanaf 25 september

27-09-2021
Natuurlijk zijn we allen blij met de aangekondigde versoepelingen die ingaan op 25 september a.s. Zo heeft u waarschijnlijk al begrepen dat bij een positieve besmetting bij de kinderen niet de hele klasmeer in quarantaine hoeft. Alleen de kinderen die in nauw contact zijn geweest moeten mogelijk in quarantaine. Dit gaat echter altijd in overleg met de GGD.
Voor wat betreft het naar school brengen en halen van de kinderen hebben we de regels ook aangepast: voor alle groepen geldt dat u vanaf 25 september weer welkom bent op het schoolplein! Kinderen gaan zelfstandig de school in, ze worden dus niet naar binnen gebracht door de ouders. Voor afspraken en activiteiten in de school bekijken we per situatie in welke vorm we u als ouders erbij kunnen betrekken.

Noodopvang

08-01-2021
We kunnen alleen opvang bieden aan die kinderen, waarvan minstens één van de ouders werkt in de zogenaamde cruciale beroepen (o.a. zorg, onderwijs, brandweer, politie, voedselvoorziening) en die zelf niet in opvang kunnen voorzien. We willen u nogmaals erop wijzen dat u eerst binnen uw eigen kring naar een oplossing zoekt voordat u de school inschakelt.
Kinderen die voor opvang naar school komen, nemen hun eigen werk mee en gaan hier op school ermee aan de slag. Ze volgen de online groepsinstructies op school. De opvang wordt geboden gedurende de reguliere schooltijden.
Mede door de inzet van extra (tijdelijke) formatie lukt het om naast het verzorgen van de onlinelessen, ook de noodopvang te kunnen bemensen.
Als u opvang nodig heeft, willen we u met klem verzoeken dit vroegtijdig te mailen naar alleen dit mailadres: h.westerhof@stichtingbaasis.nl
Op dit moment weten we nog niet zeker of de lockdown zal worden verlengd, maar we houden er ernstig rekening mee. Dinsdag 12 januari is de eerstvolgende persconferentie. Daarna zullen we u in de loop van de week informeren over het vervolg van de onlinelessen en de noodopvang.
Op donderdag 14 januari is de school gesloten voor noodopvang. Er staat dan een studiedag gepland voor het team die we al lang geleden hebben gepland. Op die dag worden er dus geen online-lessen gegeven en is er geen noodopvang mogelijk.

Thuisonderwijs

08-01-2021
Daar zitten we dan weer, achter onze laptop, tablet of welk device ook. Het voelt al een beetje als vertrouwd, al waren er aan het begin van de week wel wat opstartproblemen. Iedereen had keurig de inlogcodes ontvangen van ons digitale platform MOO, maar er was overbelasting op de online platforms waardoor niet iedereen in kon loggen. De een merkte er niets van en de ander kon moeilijk aansluiten. Gelukkig stond ons team klaar en zijn we ook te bereiken via mail of telefoon. Voor sommige kinderen is het ook heel spannend om in Teams je klasgenootjes te ontmoeten. Vooral uit de onderbouw horen we verhalen dat de kinderen het heel leuk vinden om de anderen op een schermpje te zien en op een handje te drukken. Ook het praten tegen het scherm is wat vreemd. Normaal praat je ook niet tegen een TV. Kortom, allemaal nieuwe dingen om te ontdekken.
In de bovenbouw zien we juist dat de leerlingen al heel ervaren zijn met het online overleggen in Teams. Knap hoe we met z’n allen toch weer overgeschakeld zijn naar het thuis onderwijs. Het vraagt veel van iedereen en we hopen op begrip voor iedereen: de kinderen, ouders en team.

Aangepast lesaanbod vanaf 4 januari

17-12-2020
Deze week heeft u informatie ontvangen over het feit dat de scholen m.i.v. 16 december t/m vrijdag15 januari 2021 gesloten zijn.
Dit in lijn met het nieuwe pakket van maatregelen dat maandag 14 december jl. is aangekondigd door de regering. Daarin is toegezegd dat wij als school proberen het leerproces zoveel mogelijk door te laten gaan voor uw kind.

Maandag 4 januari starten we met het aangepast lesaanbod vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus.

Corona en mondkapjes

07-12-2020
We realiseren ons dat we u als ouders vanwege Corona helaas minder kunnen betrekken bij de feestelijkheden die in december op school gevierd worden. Toch willen we u bedanken voor het feit dat u erg bereid bent zich te houden aan de gemaakte afspraken.

Vanuit de overheid is er een aanvulling bekend gemaakt op de reeds geldende regels. Sinds 1 december zijn mondkapjes verplicht in binnenruimtes. We vragen u als ouders daar rekening mee te houden als u een bezoek aan de school brengt.

Oktober 2020

25-10-2020
Zoals we allemaal merken, komt Corona steeds dichterbij en is het eind nog niet in zicht. In maart van dit jaar kwam het noorden er nog redelijk bij langs, maar nu zit ook dit deel van het land er middenin.
Voor zowel ouders, kinderen als medewerkers is dit een spannende tijd! Kortgeleden moesten twee scholen van stichting Baasis tijdelijk hun deuren sluiten in verband met enkele besmettingen. Men moest toen overgaan op onderwijs op afstand. Natuurlijk spreken we de hoop uit dat we als school
niet geconfronteerd worden met zo’n situatie, maar het team heeft zich wel voorbereid op een situatie wanneer het toch nodig mocht zijn.
Uiteraard doet iedereen zijn/haar best om zich te houden aan de regels zoals deze door de overheid en ons als schoolorganisatie zijn vastgesteld. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

U heeft als ouders een brief ontvangen met daarin informatie over onderwijs op afstand/digitaal onderwijs. We hopen het natuurlijk niet, maar als het zo is dat de scholen weer zouden moeten sluiten, moeten de kinderen weer thuis werken. We maken dan gebruik van MOO. We hebben u
gevraagd om de brief plus de strookjes met inlogcodes goed te bewaren. Daarnaast hebben we aangegeven om te controleren of het inloggen ook daadwerkelijk lukt. We willen u vragen uiterlijk 28 oktober bij de leerkracht aan te geven wanneer het inloggen niet lukt.

1 oktober 2020

01-10-2020
Onlangs heeft u in de mail een brief ontvangen van Stichting Baasis over de ventilatie van de school.

'Stichting Baasis heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van OBS Zuidwester in Zuidlaren.

De ventilatie op OBS Zuidwester voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden wel rekening met de extrarichtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dit betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.

Heeft u nog vragen over ventilatie en frisse lucht binnen de school? Neem dan contact op met de directeur van de school. Heeft u nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS publiceert 1 oktober een lijst met veel gestelde vragen over ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die u kunt vinden opweeropschool.nl/ventilatie.' 

Wilt u de hele brief nalezen? Deze is verzonden op 1 oktober via de mail naar u verzonden. Geen brief ontvangen? Vraag het aan via ons contactformulier.

28 september 2020

28-09-2020
Coronavirus (COVID-19)

Het kabinet heeft zojuist nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In het onderwijs verandert er de komende periode niets.

Een overzicht van de maatregelen, die dinsdag 29 september 18.00 ingaan, is terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Onderdeel van de maatregelen is een maximum gezelschapsgrootte van vier personen.

Het kabinet geeft aan dat dit maximum niet geldt voor leerlingen in het onderwijs. Daarnaast is het totaal aantal mensen dat in één ruimte aanwezig mag zijn vastgesteld op 30 mensen. Voor buiten geldt een maximum van 40 mensen. Ook deze maatregelen gelden niet voor onderwijsinstellingen. 

Jarig zijn en trakteren

06-09-2020
Wanneer jullie een keuze maken zou het fijn zijn om rekening te houden met een verpakte traktatie, dit in verband met Corona.