We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

MR 2021/2022
Medezeggenschap (MR) in het onderwijs is geregeld in de Wet medezeggenschap scholen (WMS). Op iedere school is een medezeggenschapsraad wettelijk verplicht. De MR dient in de eerste plaats het schoolbelang. De belanghebbenden zijn het bevoegd gezag (Stichting Baasis), de ouders en het personeel. Verder heeft de MR als taak openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen met in achtneming van de wet Bescherming Persoonsgegevens.
Het is belangrijk, dat de MR kan spreken namens de achterban. In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Op de Zuid-Wester bestaat de MR uit drie ouders (Binda Jansma, Jos Bruchhaus, Petra Nell) en drie personeelsleden (Harry de Vries, Stefan Kooistra, Gerda Broekema). Het reglement en de notulen van de MR kunnen opgevraagd worden via onderstaand mailadres.  


Contact met de MR

Heb je vragen? Neem gerust contact op met de MR.
mr.zuidwester@stichtingbaasis.nl