We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Over de school

RichtingDe Zuid-Wester is sinds 1997 een Daltonschool voor openbaar onderwijs. Dit betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd ongeacht hun afkomst, geloofsovertuiging, levensbeschouwing of etnische achtergrond.

Dalton We hebben gekozen voor Daltononderwijs omdat we een bepaalde visie hebben op hoe je als mens in de huidige maatschappij zou moeten kunnen functioneren. Deze visie komt onder andere tot uiting in de manier waarop we op onze school de missie, visie en doelen van de Nederlandse Dalton Vereniging vorm geven en daarbij de Daltonkernwaarden hanteren.
In een regio die te maken heeft met grote krimp is het belangrijk om jezelf goed op de kaart te zetten. We willen mensen bewust laten kiezen voor Daltononderwijs, omdat alle leerlingen zich hier op hun eigen manier kunnen
ontwikkelen!

Bestuur/Directie
Bestuur
Het bestuur van de school is Stichting Baasis. Vanaf 1 oktober 2012 kent deze een nieuwe bestuursvorm. Het betreft hier het zogenaamde Raad van Toezichtmodel. Concreet betekent dit dat het management van de scholen wordt uitgevoerd door de unit-directeur van de school. 

Directie
Directeur van Zuidlaren, en dus ook van onze school, is mw. Janet Meijer. De (vak)leerkrachten, intern begeleider, coördinator en directeur zorgen samen voor de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast houden ze zich voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het imago van de school. De directeur en coördinator worden op meerdere scholen ingezet.

Locatie en huisvestingHet huidige gebouw van o.d.b.s. de Zuid-Wester is in 1977 in gebruik genomen. In 2010 heeft het gebouw een verbouwing ondergaan waardoor meer ruimte gecreëerd is. Op dit moment worden er plannen ontwikkeld om in de komende jaren te kunnen starten met de bouw van een nieuwe school of verbouw van de huidige school. Over deze plannen kunnen we nog geen nadere details verstrekken.
De school wordt omgeven door een groot schoolplein omzoomd door bomen en struiken. Rondom de school zijn verschillende speelplekken gecreëerd, rekening houdend met verschillen in leeftijd en speelbehoefte. De school heeft 5 lokalen en een speellokaal rondom een centrale ruimte: het leerplein. Dit is de spil waarom ons onderwijs draait. Hier ontmoeten we elkaar.

Schoolgrootte en populatie
Onze school telde 116 leerlingen bij aanvang van het schooljaar (2022-2023) . Er wordt een zeer actief beleid gevoerd in het werven van nieuwe leerlingen en het werken aan de zichtbaarheid van de Zuid-Wester. Met de inzet van het schoolteam en de ouders als ambassadeurs wordt er hard gewerkt aan de naamsbekendheid en het imago van de Zuid-Wester in het dorp Zuidlaren en de directe omgeving daarvan.

Veiligheid in en om school Onze school wil een veilige schoolomgeving bieden voor allen, die op enigerlei wijze bij de school betrokken zijn of er gebruik van maken. Kinderen kunnen zich het best ontwikkelen, als zij zich veilig, vertrouwd, geaccepteerd en gehoord voelen en graag naar school gaan. Wij willen onveilig gedrag voorkomen door een actieve, positieve stimulering van sociaal wenselijk gedrag. Gedrag- en omgangsregels zijn opgesteld voor het buiten spelen, in de klas en voor het samenwerken op het leerplein. Op de Zuid-Wester wordt gewerkt met de methodiek van Kwink, een programma voor sociaal emotioneel leren.

RondleidingBent u nieuwsgierig naar het reilen en zeilen binnen o.d.b.s. de Zuid-Wester?
Voor een uitgebreide rondleiding nodigen we u graag uit om een afspraak te maken.